Římskokatolická farnost Odolena Voda
Kostel sv. Klementa v Odolena Vodě
Odolena Voda - foto
Farář P. Mgr. Kamil Vrzal
mobil: 728 775 536
e-mail: FarnostOdolenaVoda@gmail.com
Kontakty
www.FarnostOdolenaVoda.cz
Historie kostela
První písemná zmínka o kostele, který tehdy - stejně jako obec - patřil svatovítské kapitule, je z r. 1352. Nebylo však zaznamenáno, jakému patronovi byl zasvěcen - zmínka o zasvěcení sv. Janu Křtiteli je až z roku 1642.
Za husitských válek kostel přešel do vlastnictví Starého Města pražského. Během třicetileté války zpustl.
Jezuitská kolej Klementinum na Starém Městě pražském získala kostel (i obec) roku 1671, v r. 1676 byla obnovena fara a poté bylo změněno patrocinium - kostel byl zasvěcen sv. Klementovi.
V roce 1733 byl starý kostel do základů zbořen (hrozilo zřícení) a byla zahájena stavba nového barokního kostela podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba byla dokončena r. 1735, vnitřní výzdobu v následujících pěti letech provedli jezuitští umělci – kněz a malíř Jan Kuben (fresky a většina oltářních pláten), Jan Hanika (sochařské práce) a Karel Habermann (štafířské a pozlacovačské práce). Chrám byl vysvěcen v září 1740.
Původní obraz sv. Barbory nahradilo v roce 1764 plátno od Ignáce Viktorina Raaba.
Kostelní hřbitov (dosud se zachovala márnice) byl kolem roku 1850 přenesen na současné místo.
V r. 1863 po úderu blesku shořela věž a krov lodi. Naštěstí nebyla poškozena klenba s freskou ani zařízení kostela.
Od poloviny 90. let minulého století jsou v kostele prováděny restaurátorské práce.
Literatura:
POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978.
HORYNA, Mojmír, OULÍKOVÁ, Petra. Kostel sv. Klimenta Odolena Voda. 1. vyd. Odolena Voda: Město Odolena Voda, 2007.
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!