Římskokatolická farnost Odolena Voda
Kostel sv. Vavřince ve Veliké Vsi
Velika Ves - foto Velika Ves - foto
Farář P. Mgr. Kamil Vrzal
mobil: 728 775 536
e-mail: FarnostOdolenaVoda@gmail.com
Kontakty
www.FarnostOdolenaVoda.cz
Historie kostela
Kostel původně pozdně románský z 2. pol. 13. stol. - údajně jej na vlastní náklady roku 1261 vystavěl pražský děkan Vít. Upraven v první polovině 14. století, kdy byl přistaven presbytář. Polokruhově ukončený vstupní portál do lodi ze 16. stol. V roce 1881 byl kostel obnoven.
Okolo kostela byl hřbitov, z něhož se dochovala část zdi.
Masivní zvonice (nad vchodem je vytesán letopočet 1582) původně renesanční, upravená barokně.
Hlavní oltář raně barokní z konce 17. stol., s původní gotickou mensou. Boční oltář z 1. pol. 18. stol., rokoková kazatelna, barokní mřížka oddělující presbytář od lodi.
Literatura:
POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982.
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!